بازدید معاونت وزیر تعاون جناب آقای علی هاشمی از کارخانه نوآوری کرمانشاه

جناب آقای علی هاشمی، معاونت محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان‌فنی حرفه ای کشور، 30 مرداد از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کرد.


در این بازدید ایشان از فضاهای کار اشتراکی ، شتابدهنده ها و بخش تحقیق و توسعه بازدید کردند و به آینده این مجموعه ابراز امیدواری کردند
در این بازدید ، آقای هاشمی ابراز امیدواری کردند که کارخانه نوآوری کرمانشاه ، به عنوان قطب آموزشی فنی و حرفه ای در غرب کشور شناخته بشود.

پذیرش