18 آبان 1400

بازدید معاونت وزیر تعاون جناب آقای علی هاشمی از کارخانه نوآوری کرمانشاه

جناب آقای علی هاشمی، معاونت محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان‌فنی حرفه ای کشور، 30 مرداد از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کرد. […]
پذیرش