29 آبان 1400

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین نظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه

اطی بازدیدی کهنظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه در تاریخ 31 شهریور 1400 از کارخانه نوآوری کرمانشاه انجام داد، تفاهم نامه همکاری مشترک بین طرفین به […]
29 آبان 1400

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین کارخانه نوآوری کرمانشاه ودانشگاه فنی وحرفه ای کرمانشاه

طی بازدیدی که مدیران دانشگاه فنی حرفه ای از کارخانه نوآوری داشتند و با توجه به اهمیت آموزش به نیرو جوان و کارآفرینی سه شنبه 23شهریورماه […]
29 آبان 1400

بازدید انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه از کار خانه نوآوری

جمعی از فعالان حوزه گردشگری استان پنچشنبه 27 خرداد از مجموعه کارخانه نوآوری بازدید به عمل آوردند. در این بازدید از تمامی بخش های کارخانه نوآوری […]
29 آبان 1400

بازدید هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 26 تیرماه1400 ،اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ، دکتر وحید عباسی ،عضو هیات علمی […]
23 آبان 1400

بازدید مدیرکل دفترتخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور از کارخانه نوآوری کرمانشاه

مورخ 15 تیر ماه 1400 ،دکتر داراب یزدانی مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند. در این بازدید […]
23 آبان 1400

بازدید مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در  تاریخ 12 تیر ماه 1400 مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند. در این بازدید  علاوه بر معرفی […]
23 آبان 1400

بازدید نمایندگان محترم بنیاد برکت از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 6 تیر ماه 1400 ،نمایندگان بنیاد برکت استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند و با پتانسیل های کارخانه نوآوری کرمانشاه آشنا شدند. […]
23 آبان 1400

بازدید مدیرکل شیلات استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 7تیرماه ،مدیرکل شیلات استان کرمانشاه جناب آقای افضلی به همراه معاونت برنامه ریزی تولید و بهره برداری آبزسیان جناب مهندس شاه محمودی بازدید کردند […]
18 آبان 1400

بازدید معاونت وزیر تعاون جناب آقای علی هاشمی از کارخانه نوآوری کرمانشاه

جناب آقای علی هاشمی، معاونت محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان‌فنی حرفه ای کشور، 30 مرداد از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کرد. […]
پذیرش