امکانات کارخانه نوآوری کرمانشاه

امکانات-کارخانه-نوآوری

اتاق بازی

کارگاه آموزشی

اتاق جلسات

کافه و رستوران

اینترنت پرسرعت

کد پستی اختصاصی

آزمایشگاه تخصصی

کمد اختصاصی

رویداد کارآفرینی

مشاوره تخصصی

پذیرش