امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه راستای هم افزایی و همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی به امضا رسید. از مهمترین اهداف و تعهدات این تفاهم نامه، ایجاد زمینه همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی در چارچوب تعهدات متقابل کارخانه نوآوری و دانشگاه و همچنین گسترش همکاری و بهره‌گیری از توانایی‌ها و ظرفیت‌های طرفین در انجام فعالیت‌های نوآورانه و اشتغال محور در جهت توانمند‌سازی و ارتقای علمی و عملی اساتید، دانشجویان، کارکنان دانشگاه و همکاران کارخانه نوآوری می باشد.

همچنین میتوان به حمایت از ایده اساتید، دانشجویان و کارکنان خلاق و فعالیت‌های کارآفرینی و فناورانه، حمایت از راه‌اندازی استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور به‌منظور افزایش اشتغال دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی طرفین به‌منظور رشد و توسعه واحدهای فناور، ایجاد شبکه‌های همکاری بین شرکت‌های فناور، اساتید و دانشجویان، ایجاد بستر لازم برای بازدید از امکانات و دست آوردهای طرفین، برگزاری کارگاه، رویداد، همایش، سمینار و دوره‌های آموزشی تخصصی، همکاری در انتشار تجارب و دستاورد‌های حاصل از فعالیت‌های مشترک اشاره نمود.

پذیرش