29 آبان 1400

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین نظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه

اطی بازدیدی کهنظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه در تاریخ 31 شهریور 1400 از کارخانه نوآوری کرمانشاه انجام داد، تفاهم نامه همکاری مشترک بین طرفین به […]
29 آبان 1400

بازدید انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه از کار خانه نوآوری

جمعی از فعالان حوزه گردشگری استان پنچشنبه 27 خرداد از مجموعه کارخانه نوآوری بازدید به عمل آوردند. در این بازدید از تمامی بخش های کارخانه نوآوری […]
23 آبان 1400

بازدید مدیرکل دفترتخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور از کارخانه نوآوری کرمانشاه

مورخ 15 تیر ماه 1400 ،دکتر داراب یزدانی مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند. در این بازدید […]
23 آبان 1400

بازدید مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در  تاریخ 12 تیر ماه 1400 مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند. در این بازدید  علاوه بر معرفی […]
6 آبان 1400

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه صنعتی کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه به امضا رسید.

تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه صنعتی کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه در راستای هم افزایی و همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی به امضا رسید. از […]
پذیرش