29 آبان 1400

بازدید هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 26 تیرماه1400 ،اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ، دکتر وحید عباسی ،عضو هیات علمی […]
11 مهر 1400

برگزاری نشستی با عنوان امکان تحقیقات کاربردی مشترک در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی کرمانشاه؛ روز سه شنبه ۱ بهمن ماه ۹۸، نشستی با عنوان امکان تحقیقات کاربردی مشترک با حضور مهندس داریوش بهادری […]
پذیرش