29 آبان 1400

امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین نظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه و کارخانه نوآوری کرمانشاه

اطی بازدیدی کهنظام صنفی رایانه ای استان کرمانشاه در تاریخ 31 شهریور 1400 از کارخانه نوآوری کرمانشاه انجام داد، تفاهم نامه همکاری مشترک بین طرفین به […]
29 آبان 1400

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین کارخانه نوآوری کرمانشاه ودانشگاه فنی وحرفه ای کرمانشاه

طی بازدیدی که مدیران دانشگاه فنی حرفه ای از کارخانه نوآوری داشتند و با توجه به اهمیت آموزش به نیرو جوان و کارآفرینی سه شنبه 23شهریورماه […]
29 آبان 1400

بازدید انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان کرمانشاه از کار خانه نوآوری

جمعی از فعالان حوزه گردشگری استان پنچشنبه 27 خرداد از مجموعه کارخانه نوآوری بازدید به عمل آوردند. در این بازدید از تمامی بخش های کارخانه نوآوری […]
29 آبان 1400

بازدید هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه ، از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در تاریخ 26 تیرماه1400 ،اعضای هیات علمی گروه برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ، دکتر وحید عباسی ،عضو هیات علمی […]
پذیرش