پیوستن به کارخانه نوآوری

شما می‌ توانید به عنوان شتابدهنده ها به فضای نوآورانه کارخانه نوآوری بپیوندید.

شتابدهنده ها

شتابدهنده‌ها به عنوان یکی از اثرگذارترین اجزای زیست‌بوم نوآوری که نقش مهمی در رشد و پیشرفت استارتاپ‌ها دارند، جایگاه مشخص و مهمی در کارخانه نوآوری کرمانشاه خواهند داشت. برای قرار گرفتن در صف بررسی، فرم پذیرش شتابدهنده‌ها را تکمیل کرده و منتظر پاسخ سریع ما باشید.

پذیرش