بازدید مدیرکل دفترتخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی کشور از کارخانه نوآوری کرمانشاه

مورخ 15 تیر ماه 1400 ،دکتر داراب یزدانی مدیرکل دفتر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی جهاد دانشگاهی از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند.

در این بازدید مهندس وحید نوری ،مدیر کارخانه نوآوری کرمانشاه ضمن خیرمقدم توضیحاتی مختصر پیرامون مفهموم کارخانه نوآوری ارائه دادند و سپس علاوه بر معرفی قسمت های مختلف کارخانه، مهمانان عزیز از ظرفیت های موجود در کارخانه مطلع شدند و از بخش های مختلف ازجمله گلخانه پنج هزارمتری ، فضاهای کار اشتراکی ، گلخانه تحقیقاتی 2هزار متری، شتابدهنده ها و مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند نیروی غرب نیز دیدن کردند.

پذیرش