بازدید مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه از کارخانه نوآوری کرمانشاه

در  تاریخ 12 تیر ماه 1400 مدیران نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از کارخانه نوآوری کرمانشاه بازدید کردند.

در این بازدید  علاوه بر معرفی قسمت های مختلف کارخانه، مهمانان عزیز از ظرفیت های موجود در کارخانه مطلع شدند و از بخش های مختلف ازجمله گلخانه پنج هزارمتری و دو هزارمتری و سیستم های هوشمند نصب شده در این گلخانه ها بازدید کردند، همچنین در پایان این بازدید افراد مستقر در کارخانه و ایشان گفتگو هایی نیز به عمل آوردند.

پذیرش