امضا تفاهم نامه همکاری مشترک بین کارخانه نوآوری کرمانشاه ودانشگاه فنی وحرفه ای کرمانشاه

طی بازدیدی که مدیران دانشگاه فنی حرفه ای از کارخانه نوآوری داشتند و با توجه به اهمیت آموزش به نیرو جوان و کارآفرینی سه شنبه 23شهریورماه در محل دانشگاه فنی و حرفه ای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه فنی حرفه ای و کارخانه نوآری کرمانشاه ، در راستای هم افزایی و همکاری‌های مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی به امضا رسید.

پذیرش